Công tác đầu tư Quỹ BHXH được thực hiện an toàn, hiệu quả

Công tác đầu tư Quỹ BHXH được thực hiện an toàn, hiệu quả

Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH vừa được BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư Quỹ BHXH dự kiến sẽ trình Chính phủ trong cuối Quý III/2019.
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A
Chia sẻ
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A

Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH vừa được BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư Quỹ BHXH dự kiến sẽ trình Chính phủ trong cuối Quý III/2019.

Tổng số kết dư Quỹ BHXH tăng cao

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, công tác đầu tư Quỹ BHXH trong thời gian qua đã được BHXH Việt Nam thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định danh mục đầu tư; tập trung ưu tiên đầu tư vào trái phiếu Chính phủ (khoảng 85% tổng số đầu tư) và các hình thức đầu tư khác như gửi tiền, mua trái phiếu chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt do Ngân hàng Nhà nước đánh giá. Đây là những hình thức đầu tư an toàn, ít rủi ro. Tính đến cuối năm 2018, tổng số kết dư Quỹ BHXH tăng cao so với năm 1998, lãi đầu tư bình quân trong cả giai đoạn đều tăng trưởng dương và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô lớn, góp phần tích cực phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động đầu tư Quỹ BHXH còn có một số hạn chế như danh mục đầu tư quỹ chưa đa dạng, hiệu quả đầu tư chưa cao...

TS Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - đánh giá, Quỹ BHXH có vai trò quan trọng cần được đảm bảo ổn định, cân bằng, bền vững trong dài hạn để đáp ứng trách nhiệm chi trả các chế độ trong hiện tại và tương lai cho người tham gia. Và qua các cuộc giám sát hằng năm của Quốc hội cho thấy, công tác quản lý, sử dụng, đầu tư quỹ BHXH luôn đảm bảo đúng quy định. Nguồn Quỹ BHXH được bảo toàn giá trị và phát triển. Quy mô quỹ và tổng tài sản kết dư hằng năm tăng nhanh, lợi nhuận từ đầu tư luôn tăng trưởng dương. Thông qua đầu tư vào trái phiếu chính phủ, hệ thống ngân hàng thương mại và dự án trọng điểm quốc gia, Quỹ BHXH đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cần tăng cường việc đánh giá, dự báo tài chính

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ BHXH thời gian tới.

Theo các chuyên gia, hiện nay, các hình thức đầu tư Quỹ BHXH đảm bảo an toàn cao nhưng chưa đa dạng, tập trung chủ yếu vào kênh trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào dự án trọng điểm quốc gia mới chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ về những thách thức trong thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam thời gian tới, đặc biệt là vấn đề già hóa dân số, tuổi thọ sau nghỉ hưu tăng cao và tỉ lệ sinh giảm… đòi hỏi Quỹ BHXH phải được quản lý, sử dụng, đầu tư hiệu quả hơn nữa. Trong đó, cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH hướng tới BHXH toàn dân, đa tầng, linh hoạt.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ BHXH tại Việt Nam, các đại biểu đưa ra khuyến nghị như cần tăng cường việc đánh giá, dự báo tài chính, hiệu quả đầu tư; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên trách công tác quản lý đầu tư Quỹ BHXH đủ năng lực, phối hợp với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín đáp ứng đòi hỏi yêu cầu từ thực tiễn…

“Trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay, để hướng tới mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đang tích cực nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn tài chính quỹ BHXH, hướng tới mục tiêu cân đối quỹ trong dài hạn” - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ, sau khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia.

HÀ NGUYÊN