Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10

Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10

Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại Trụ sở TƯ Đảng, Hà Nội.

Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại Trụ sở TƯ Đảng, Hà Nội.

14/5 - ngày rực lửa lò thiêu tham nhũng 2 đầu Nam Bắc
Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng
Video Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu trước các lãnh đạo chủ chốt
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Toàn cảnh khai mạc hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị
 
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10

Theo TTXVN